ИНФО

1710, 2019

Обавештење о начину измиривања накнаде за коришћење грађевинског земљишта

Поштовани грађани, у име Јавног Стамбеног Предузећа “Крагујевац”, Крагујевац примите моје дубоко извињење због евентуалних недоумица које је можда код Вас изазвало послато обавештење о начину измиривања накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта а које је послато уз рачун за септембар месец. Обавезу плаћања по овом основу и на наведени начин имају само грађани [...]

910, 2019

Јавна продаја основних и обртних средстава ЈСП „Крагујевац“ Крагујевац

JСП „Крагујевац“ Крагујевац оглашава јавну продају возила усменим надметањем и јавну продају робе и алата осталих након гашења Техничког сектора које прикупљањем писмених понуда, у складу са следећом документацијом:Правила о спровођењу поступка јавне продаје основних и обртних средстава ЈСП „Крагујевац“ Крагујевац ,Оглас о јавној продаји ,Лагер листа АЛАТА намењених јавној продаји број 02-4002 од [...]

Јавно Стамбено Предузеће Крагујевац „Крагујевац“ издаје  у закуп станове и локале у Крагујевцу, на одређено време у трајању од 3 године – информације на
034/ 617-0620 и 034/ 617-0623

Споразум о репрограму

На основу препоруке Скупштине града Крагујевца, а према одлуци комуналних предузећа која учествују у систему обједињене наплате (СОН), Јавно стамбено предузеће Крагујевац ће у до 31. октобра .2018. године, спровести РЕПРОГРАМ свих дуговања грађана за комуналне услуге.
Грађани ће моћи да репрограмирају сва своја дуговања на период до 120 месечних рата (10 година), уз опрост камате за претходни период у коме су дуговања настала.
Минимална месечна рата репрограма може да износи 500 динара.
Репрограм ће се спроводити у Јавном стамбеном предузећу Крагујевац, где ће суграђани моћи да имају увид у сва своја дуговања за коришћење комуналних услуга, на основу чега ће се склапати Споразум о репрограму.

-383дана -13сати -43мин. -8сек.