НОВИ СПОРАЗУМ О РЕПРОГРАМУ

Искористите прилику да неизмирене обавезе репрограмирате на период до 60 месеци уз минималну месечну рату од 500,00 динара.
У случају да су ваше неизмирене обавезе веће вредности, искористите могућност и репрограмирајте их на период до 120 месеци уз минималну месечну рату од 3.500,00 динара. Уколико будете редовно измиривали обавезе по репрограму, бићете ослобођени плаћања камате, јер ће она бити отписана након што измирите целокупан износ дуга по споразуму. (…опширније)

73дана 17сати 10мин. 14сек.

ИНФО

1002, 2020

Нови Репрограм од 10.02. – 30.04.2020. године

Поштовани суграђани, Репрограмирајте ваш дуг за грејање, одношење смећа и остале услуге које кроз обједињену наплату администрира ЈСП Крагујевац. Обавештавамо вас да вам, на иницијативу Градског већа града Крагујевца, ЈСП Крагујевац поново пружа могућност да репрограмирате све ваше доспеле, а неизмирене обавезе, за које није покренут поступaк принудне наплате. Искористите прилику да неизмирене [...]

1710, 2019

Обавештење о начину измиривања накнаде за коришћење грађевинског земљишта

Поштовани грађани, у име Јавног Стамбеног Предузећа “Крагујевац”, Крагујевац примите моје дубоко извињење због евентуалних недоумица које је можда код Вас изазвало послато обавештење о начину измиривања накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта а које је послато уз рачун за септембар месец. Обавезу плаћања по овом основу и на наведени начин имају само грађани [...]

Јавно Стамбено Предузеће Крагујевац „Крагујевац“ издаје  у закуп станове и локале у Крагујевцу, на одређено време у трајању до 3 године – информације на
034/ 617-0620 и 034/ 617-0623