JSPKG 2017-05-21T23:04:50+00:00

ЈСП Крагујевац – Ваш поуздани партнер!

Јавно стамбено предузеће „Крагујевац“ више од 50 година је поуздани партнер грађана Крагујевца, Скупштина станара, институција и привредних субјеката. Лидер смо у професионалном пружању услуга: хитних интервенција, текућег и инвестиционог одржавања и одржавања хигијене у стамбеним зградама и пословним просторијама. ЈСП Крагујевац испуњава захтеве корисника својих услуга уз поштовање законских прописа, еколошких и осталих стандарда. Наше правило пословања је професионало и квалитетно пружање услуга у најкраћем року уз најповољније начине плаћања.

Уградња одбојника кабине и тега у лифту

ЈСП Крагујевац ће у наредном периоду извршити усаглашавање лифтова са Правилником о безбедности лифтова Сл. гласник РС 101/10 у складу са налогом овлашћене организације за преглед лифтова Југоинспект и директиве [...]

Помоћ за Теодору

Јавно стамбено предузеће "Крагујевац" се максимално укључило у хуманитарну акцију прикупљања новца за Теодору. Уплаћена су одређена средства на текући рачун, а запослени су појединачно скупили новац за Теодору. [...]

Посебна понуда ЈСП Крагујевац

Замена разводних табли у становима и кућама, са уградњом нових са аутоматским осигурачима и ФИД склопка. Цена од 10.000 дин. + ПДВ (у зависности од уграђених елемената). У цену [...]