ЈСП Крагујевац – Ваш поуздани партнер!

Јавно стамбено предузеће „Крагујевац“ више од 50 година је поуздани партнер грађана Крагујевца, Скупштина станара, институција и привредних субјеката. Лидер смо у професионалном пружању услуга: хитних интервенција, текућег и инвестиционог одржавања и одржавања хигијене у стамбеним зградама и пословним просторијама. ЈСП Крагујевац испуњава захтеве корисника својих услуга уз поштовање законских прописа, еколошких и осталих стандарда. Наше правило пословања је професионало и квалитетно пружање услуга у најкраћем року уз најповољније начине плаћања.

Посебна понуда ЈСП Крагујевац

Замена разводних табли у становима и кућама, са уградњом нових са аутоматским осигурачима и ФИД склопка. Цена од 10.000 дин. + ПДВ (у зависности од уграђених елемената). У цену [...]

Акција чишћења возног окна лифта

ЈСП Крагујевац – Сектор Хитних интервенција ће за све своје кориснике – Скупштине станара са којима имају Уговор о пословној сарадњи, у оквиру пролећне акције за период март – април [...]

Презентација примене новог Закона о одржавању стамбених зграда и услуга ЈСП Крагујевац

Увођење новог Закона о становању и одржавању зграда донело је са собом многа питања и  недоумице код грађана. ЈСП Крагујевац вам нуди своју подршку и бесплатну административну помоћ, приликом регистрације зграде [...]