Економско-правни Сектор 2017-08-15T15:19:58+00:00

Будућност нашег пословања градимо на квалитетном и преданом раду уз велико поверење наших клијената и партнера.

Економско правни обавља књиговодствене послове ЈСП „Крагујевац“ и бави се свим питањима везаним за кретање новца, улагање, трошење. Такође, прати и предлаже мере за унапређење организације рада, пословне политике и финансијског пословања, прати законитост рада, предузима потребне мере за обезбеђење средстава потребних за извршење програма и планова. Економско-правни сектор припрема финансијски извештај, ради буџетирање и планирање, мерење и контролу резултата и преносом новца других комуналних предузећа на нивоу града.

Економско правни сектор, у правном делу, задужен је за планирање, организовање и одлучивање у изради Статута и Норматувних аката ЈСП „Крагујевац“. Такодје, израдјује анализу Комерцијалних уговора (у циљу оцене правне ваљаности), заступа предузеце пред надлезним Судовима, организује рад Надзорног одбора и израђују акте, које доноси Надзорни одбор. ЕП сектор припрема и реализује поступке за издавање станова и локала, израдјује Уговоре за закуп и одржавање и шаље опомене за неуредним платишама и неплатишама. Правни део ЕП сектора учествује у изради годишњег плана и припреми докумената за спровођење Јавних набавки ЈСП и припрема и реализује Уговоре, са председницима Скупстина станара.