Назив предузећа Јавно стамбено предузеће „Крагујевац“
Матични број 07165471
ПИБ 101578327
Шифра делатности 4339
Седиште предузећа Крагујевац, Николе Пашића бр.2
Датум и година оснивања 25.04.1990. године
Регистарски број 6142617679
Пословна банка и текући рачун АИК Банка, Т.р. 105-40034-13
Број потврде о ПДВ-у 131892882