Поштоване суграђанке и суграђани,

Почев од рачуна за месец јул 2020. године, ставка и издатак који се односи на накнаду за вођење матичне евиденције није више саставни елемент јединствене уплатнице, чиме су обавезе грађана на месечном нивоу умањене за износ од 49,00 динара.

Након уочених неправилности у погледу обрачуна ове накнаде и ненамерног неспоразума који ни на који начин не сме да се одрази на права грађана, Јавно стамбено предузеће “Крагујевац”, Крагујевац (у даљем тексту: ЈСП Крагујевац) више не обрачунава ову накнаду.

Овом приликом, а ради отклањања последица по грађане који су савесно плаћали ову накнаду, ЈСП Крагујевац у сарадњи са градом Крагујевац позива све суграђане који су у претходне три године вршили уплате на име накнаде матичне евиденције, да у просторијама ЈСП Крагујевац склопе Споразум чијим потписивањем ће се извршити повраћај износа плаћеног по овом основу.

Почев од дана 01.09.2020. године, ЈСП Крагујевац ће у својим просторијама, у канцеларији број 3. на I спрату на адреси Николе Пашића бр.2. склапати Споразуме, и у најкраћем року по провери плаћених износа, на текући рачун суграђана уплатити средства утрошена на име накнаде за вођење матичне евиденције.

Молимо грађане Крагујевца да приликом доласка у пословне просторије ЈСП Крагујевац, понесу важећу личну карту и картицу текућег рачуна отвореног код пословне банке.

Овим позивом ЈСП Крагујевац транспарентно пружа могућност грађанима да се на миран и веома једноставан начин регулише питање повраћаја утрошених средстава на име накнаде за вођење матичне евиденције.

ЈСП Крагујевац ће и у наредном периоду напорно радити да се права и интереси свих наших суграђана правилно остварују и поштују!

Захваљујемо се на разумевању.

ЈСП Крагујевац“, Крагујевац