Надзорни одбор ЈСП Крагујевац

Ненад Симић, дипл. маш. инж.

Председник надзорног одбора

Е-mail: simicnenad75@gmail.com           Teл. 064 1326-977

Ненад Симић је рођен 1975. године у Крагујевцу, где је дипломирао на Машинском факултету.

Радио је у стратешком маркетингу компаније Застава аутомобили, 2012 године. Обављао је функцију заменика регионалног директора ДДОР Нови Сад, филијала Крагујевац од 2003. до 2012. године. Затим је радио као главни Менаџер продаје свих врста осигурања у Таково Осигурању АДО, у дирекцији у Крагујевцу. Сада ради као генерални директор у компанији Триглав Осигуранје АДО, филијала Крагујевац.

Служи се енглеским језиком и даље га усавршава.
Ожењен је и отац је једног детета.

Сузана Димитријевић, дипл. економиста

Члан надзорног одбора

Е-mail: suzana.dimitrijevic@jspkragujevac.rs  Teл. 064 564 7653

Сузана Димитријевић, рођена је 1977. године у Крагујевцу где је завршила Економски факултет Универзитета у Крагујевцу.

Од 2005. до 2008. године, у приватном предузећу „Еxpress dom“, обављала је послове шефа финансијске оперативе, а касние је имала функцију финансијског директора. Од 2010. године запослена је у ЈСП „Крагујевац“ и радила је на пословима шефа финансијске оперативе, а од 2011. до 2016. године, била је на функцији финансијског директора. У новембру 2016. године, именована је за директора Сектора финансија и маркетинга.

Удата је и мајка je једног детета.