Поштовани суграђани,

Репрограмирајте ваш дуг за грејање, одношење смећа и остале услуге које кроз обједињену наплату администрира ЈСП Крагујевац.
Обавештавамо вас да вам, на иницијативу Градског већа града Крагујевца, ЈСП Крагујевац поново пружа могућност да репрограмирате све ваше доспеле, а неизмирене обавезе, за које није покренут поступaк принудне наплате.

Искористите прилику да неизмирене обавезе репрограмирате на период до 60 месеци уз минималну месечну рату од 500,00 динара. Уколико су ваше неизмирене обавезе веће вредности, искористите могућност и репрограмирајте их на период до 120 месеци уз минималну месечну рату од 3.500,00 динара.

Уколико будете редовно измиривали обавезе по репрограму, бићете ослобођени плаћања камате, јер ће она бити отписана након што измирите целокупан износ дуга по споразуму.

Споразум не могу закључити корисници комуналних услуга који имају закључен Споразум о вансудском измирењу дуга из 2018. године, који је још увек у отплати.

Споразум о вансудском измирењу дуга је могуће склопити у просторијама ЈСП Крагујевац до 30.04.2020. године.

Молимо вас да искористите могућности које су одобрене уз сагласност Градског већа града Крагујевца, Енергетике ДОО Крагујевац, ЈКП Шумадија Крагујевац и ЈСП Крагујевац.

С поштовањем,
Ваше Јавно стамбено предузеће Крагујевац