Поштовани грађани,

у име Јавног Стамбеног Предузећа “Крагујевац”, Крагујевац примите моје дубоко извињење због евентуалних недоумица које је можда код Вас изазвало послато обавештење о начину измиривања накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта а које је послато уз рачун за септембар месец.
Обавезу плаћања по овом основу и на наведени начин имају само грађани који ову своју обавезу нису уредно измиривали у претходном периоду.
Све информације о стању Ваше обавезе можете добити на телефон 034/ 617-0627 .

Снежана Ћирковић, директор