Поштовани суграђани,

Обавештавамо Вас да ће Вам почевши од 08.10.2020. године запослени „Шумадија Сајам доо“ , Крагујевац као овлашћена лица од стране ЈСП „Крагујевац“ , Крагујевац понудити склапање Споразума о накнади наплаћене накнаде по основу матичне евиденције.

Овлашћена лица су у обавези да Вам покажу овлашћења која су оверена од стране ЈСП „Крагујевац“ , Крагујевац или службену легитимацију.