Одржавање хигијене 2017-01-26T20:50:10+00:00

Одржавање хигијене заједничких делова зграде са припадајућим материјалом.

Одржавање хигијене у стамбеним објектима је дефинисано квалитетом чишћења заједничких површина уз примену хемијских средстава на нивоу захтева станара.Сходно захтевима станара стамбених објеката у ЈСП Крагујевац су дефинисане две варијанте одржавања хигијене. Одржавање хигијене је једанпут недељно, с тим што се у једној варијанти послови прања заједничких површина обављају сваке друге недеље, док се у другој варијанти послови прања заједничких површина обављају сваке недеље.

Препознатљивост радника ЈСП који обављају послове одржавања хигијене стамбених објеката је у складу са Правилником о личној заштити радника са обележијима предузећа. Избор и набавка хемијских средстава са потребним ангажовањем радника предузећа гарантују висок квалитет очићених површина.

У циљу ефикаснијег обављања послова на одржавању хигијене извршена је подела стамбених објеката по реонима, а према површинама за одржавање хигијене дефинисан је потребан број радника.

ВАРИЈАНТА I

 • чишћење степеништа и заједничких делова зграде (ходник и подрумски предпростор), једанпут недељно;
 • прање површина из претходне алинеје (сваке друге недеље- два пута месечно), без подрумског предпростора;
 • прање и брисање гелендера (кад се пере) једанпут месечно;
 • прање стаклених површина (улазних врата два пута месечно,а светларника два пута годишње);
 • чишћење дела предпростора испред улаза – једанпут недељно;
 • чишћење и прање лифтовских кабина – при сваком доласку у зграду ради обављања чишћења и прања.

ВАРИЈАНТА II

 • oдржавање хигијене заједничких делова зграде са припадајућом материјалом (једанпут недељно);
 • прање степеништа и гелендера;
 • прање стаклених површина (улазних врата два пута месечно, а светларника два пута годишње);
 • чишћење испред улаза у зграду;
 • чишћење и прање кабине лифта;
 • чишћење и прање подрумског предпростора без уласка у подрумски и гаражни простор.