План јавних набавки за 2020.годину – верзија 2 – 15.07.2020.