Руководство ЈСП Крагујевац 2018-02-05T09:51:17+00:00

Снежана Ћирковић

в.д. Директор

Е-mail: snezana.cirkovic@jspkragujevac.rs

Снежана Ћирковић по професији је дипломирани економиста. Рођена је 06.10.1963. године у Косовом Пољу.
Завршила је Економски факултет Универзитета у Приштини, где је дипломирала са просечном оценом 8,25.

Своју професионалну каријеру отпочела је 1987. године и обављала је следеће послове:

  • Од 1987. до 1996. године, сарадник у сектору Интерне контроле НБЈ ЗОП – филијала Приштина.
  • Од 1996. до 2000. године, сарадник у Војвођанској банци а.д. Нови Сад – филијала Приштина.
  • Од 2000. до 2004. године обављала је послове шефа девизног сектора и директора сектора становништва у Војвођанској банци а.д. Нови Сад – филијала Краљево.
  • Од 2004. до 2017. године радила је у  Марфин банци а.д. Београд – филијала Краљево, на пословима директора сектора привреде, в.д. дирекtора у периоду од августа до децембра 2012. године, а од 2012. године до 2017. године радила је на пословима супервизора.

Говори руски језик.
Удата је и мајка је троје деце.

Руководиоци сектора ЈСП Крагујевац

Лидија Делибашић, дипл. економиста

Извршни директор Економско-правног сектора

E-mail: lidija.delibasic@jspkragujevac.rs  Teл. 064 645 5464

Лидија Делибашић је рођена 1963. године у Приштини, где је 1989. године, дипломирала на Економском факултету.

Од 1993. до 1998. године, радила је у приватној фирми Д.О.О. МЕДНА Крагујевац.
Од 1998. до 2008. године, у ЈСП Крагујевац радила је на пословима рачуноводства као шеф службе, а 0д 2008. до 2013. године, била је заменик директора ЈСП Крагујевац. Од 2013.  до 2015. године, била је шеф Службе обраде података у Сектору обједињене наплате. Од 2015. године обавља послове помоћника директора ЈСП Крагујевац.

Говори руски језик.
Удата је и мајка је двоје деце.

Данило Савић, дипл.маш.инж.

Извршни директор сектора СОН-а и ИКТ-а

E-mail: danilo.savic@jspkragujevac.rs  Teл. 034 330 050

Данило Савић је рођен 1974.године у Крагујевцу, где је и дипломирао на Машинском факултету.

Радио је у Unior Components (еx. Застава Алати) и Директној банци (еx. Credy, КБМ) на пословима из области Информационих технологија. Руководио је Сектором ИТ 8 (осам) година и учествовао у пројектима имплементације информационих система Банке у више наврата.

Говори енглески језик.
Ожењен је и отац је двоје деце.

Сузана Димитријевић, дипл. економиста

Извршни директор сектора финансија и маркетинга

Е-mail: suzana.dimitrijevic@jspkragujevac.rs  Teл. 064 564 7653

Сузана Димитријевић, рођена је 1977. године у Крагујевцу где је завршила Економски факултет Универзитета у Крагујевцу.

Од 2005. до 2008. године, у приватном предузећу „Еxpress dom“, обављала је послове шефа финансијске оперативе, а касние је имала функцију финансијског директора. Од 2010. године запослена је у ЈСП „Крагујевац“ и радила је на пословима шефа финансијске оперативе, а од 2011. до 2016. године, била је на функцији финансијског директора. У новембру 2016. године, именована је за директора Сектора финансија и маркетинга.

Удата је и мајка je једног детета.

Љиљана Тодоровић, дипл.маш.инж.

Извршни директор техничког сектора

E-mail: ljiljana.todorovic@jspkragujevac.rs  Тел. 064 467 8681

Љиљана Тодоровић је рођена 1956. године у Крагујевцу, где је и дипломирала на Машинском факултету.

Радила је у Застава аутомобилима – Институт за аутомобиле, служба конструкције на пословима главног пројектанта – координатора, као и руководилац одељења CAD-CAM. и у Логистичком центру ФАС-а. Од 2012. године запослена је у ЈСП „Крагујевац“ као стручни сарадник у Техничком сектору. Од 2015. гоидне обавља послове руководиоца техничког сектора ЈСП „Крагујевац.

Удата је и мајка је двоје деце.

Славица Миљковић Петровић, дипл.маш.инж.

Извршни директор сектора Унутрашње организације и сарадње са Скупштином града и другим органима

E-mail: slavica.miljkovic.petrovic@jspkragujevac.rs  Тел. 069 8826 518

Славица Миљковић Петровић је рођена 1957. године у Крагујевцу, где је 1983. године, дипломирала на Машинском факултету.

Од 1983. до 2011. године, радила је у Д.О.О. 21 октобар у Крагујевцу на пословима шефа оперативне технологије, руководиоца бироа, а затим директора сектора технологије.
Од 2012. запослена, у ЈСП Крагујевац и радила је на пословима шефа службе предмера и надзора, затим на пословима помоћника директора, руководиоца техничког сектора и стручног сарадника у техничком сектору.

Удата је и мајка је двоје деце.