Руководство ЈСП Крагујевац 2017-09-01T09:33:01+00:00

Снежана Ћирковић

в.д. Директор

Е-mail: snezana.cirkovic@jspkragujevac.rs

Снежана Ћирковић по професији је дипломирани економиста. Рођена је 06.10.1963. године у Косовом Пољу.
Завршила је Економски факултет Универзитета у Приштини, где је дипломирала са просечном оценом 8,25.

Своју професионалну каријеру отпочела је 1987. године и обављала је следеће послове:

  • Од 1987. до 1996. године, сарадник у сектору Интерне контроле НБЈ ЗОП – филијала Приштина.
  • Од 1996. до 2000. године, сарадник у Војвођанској банци а.д. Нови Сад – филијала Приштина.
  • Од 2000. до 2004. године обављала је послове шефа девизног сектора и директора сектора становништва у Војвођанској банци а.д. Нови Сад – филијала Краљево.
  • Од 2004. до 2017. године радила је у  Марфин банци а.д. Београд – филијала Краљево, на пословима директора сектора привреде, в.д. дирекtора у периоду од августа до децембра 2012. године, а од 2012. године до 2017. године радила је на пословима супервизора.

Говори руски језик.
Удата је и мајка је троје деце.

Руководиоци сектора ЈСП Крагујевац

Лидија Делибашић, дипл. економиста

Извршни директор Економско-правног сектора

E-mail: lidija.delibasic@jspkragujevac.rs  Teл. 064 645 5464

Лидија Делибашић је рођена 1963. године у Приштини, где је 1989. године, дипломирала на Економском факултету.

Од 1993. до 1998. године, радила је у приватној фирми Д.О.О. МЕДНА Крагујевац.
Од 1998. до 2008. године, у ЈСП Крагујевац радила је на пословима рачуноводства као шеф службе, а 0д 2008. до 2013. године, била је заменик директора ЈСП Крагујевац. Од 2013.  до 2015. године, била је шеф Службе обраде података у Сектору обједињене наплате. Од 2015. године обавља послове помоћника директора ЈСП Крагујевац.

Говори руски језик.
Удата је и мајка је двоје деце.

Данило Савић, дипл.маш.инж.

Извршни директор сектора СОН-а и ИКТ-а

E-mail: danilo.savic@jspkragujevac.rs  Teл. 034 330 050

Данило Савић је рођен 1974.године у Крагујевцу, где је и дипломирао на Машинском факултету.

Радио је у Unior Components (еx. Застава Алати) и Директној банци (еx. Credy, КБМ) на пословима из области Информационих технологија. Руководио је Сектором ИТ 8 (осам) година и учествовао у пројектима имплементације информационих система Банке у више наврата.

Говори енглески језик.
Ожењен је и отац је двоје деце.

Сузана Димитријевић, дипл. економиста

Извршни директор сектора финансија и маркетинга

Е-mail: suzana.dimitrijevic@jspkragujevac.rs  Teл. 064 564 7653

Сузана Димитријевић, рођена је 1977. године у Крагујевцу где је завршила Економски факултет Универзитета у Крагујевцу.

Од 2005. до 2008. године, у приватном предузећу „Еxpress dom“, обављала је послове шефа финансијске оперативе, а касние је имала функцију финансијског директора. Од 2010. године запослена је у ЈСП „Крагујевац“ и радила је на пословима шефа финансијске оперативе, а од 2011. до 2016. године, била је на функцији финансијског директора. У новембру 2016. године, именована је за директора Сектора финансија и маркетинга.

Удата је и мајка je једног детета.

Љиљана Тодоровић, дипл.маш.инж.

Извршни директор техничког сектора

E-mail: ljiljana.todorovic@jspkragujevac.rs  Тел. 064 467 8681

Љиљана Тодоровић је рођена 1956. године у Крагујевцу, где је и дипломирала на Машинском факултету.

Радила је у Застава аутомобилима – Институт за аутомобиле, служба конструкције на пословима главног пројектанта – координатора, као и руководилац одељења CAD-CAM. и у Логистичком центру ФАС-а. Од 2012. године запослена је у ЈСП „Крагујевац“ као стручни сарадник у Техничком сектору. Од 2015. гоидне обавља послове руководиоца техничког сектора ЈСП „Крагујевац.

Удата је и мајка је двоје деце.

Славица Миљковић Петровић, дипл.маш.инж.

Извршни директор сектора Унутрашње организације и сарадње са Скупштином града и другим органима

E-mail: slavica.miljkovic.petrovic@jspkragujevac.rs  Тел. 069 8826 518

Славица Миљковић Петровић је рођена 1957. године у Крагујевцу, где је 1983. године, дипломирала на Машинском факултету.

Од 1983. до 2011. године, радила је у Д.О.О. 21 октобар у Крагујевцу на пословима шефа оперативне технологије, руководиоца бироа, а затим директора сектора технологије.
Од 2012. запослена, у ЈСП Крагујевац и радила је на пословима шефа службе предмера и надзора, затим на пословима помоћника директора, руководиоца техничког сектора и стручног сарадника у техничком сектору.

Удата је и мајка је двоје деце.

Славољуб Јелић, дипл.маш.инж.

Извршни директор сектора за Предмера и надзор

E-mail: slavоljub.jelic@jspkragujevac.rs  Тел. 064 6455 474

Славољуб Јелић је рођен 1964. године у Црвском. Дипломирао је на Машинском факултету Универзитета у Крагујевцу.

Радио је у Д.П. Индустрија Филип Кљајић у Крагујевцу као конструктор од 1991. до 1999. године. Од 1999. до 2001. године радио је као начелник у техничко-технолошком развоју. Од 2001. до 2008. године био је директор техничко-технолошког развоја.
Од 2008. до 2013 године био је директор предузећа ЈСП Крагујевац. Од 2013. до 2015. године радио је као стручни сарадник. Од 2015. до 2016. био је директор предузећа ЈСП „Крагујевац“.  Од 2016. до 2017. године био је помоћник директора, а од 2017. године именован је за извршног директора сектора за Предмера и надзор у предузећу ЈСП Крагујевац.

Ожењен је и отац је једног детета.