Сектор информационих технологија 2017-01-13T02:27:13+00:00

Сектор информационих технологија

Сектор информационих технологија је организован као део подршке пословању ЈСП Крагујевац, са посебним освртом на информационе и комуникационе технологије. Задужен је за функционисање информационе и комуникационе инфраструктуре као основе за функционисање Предузећа у целини. Такође је задужен за имплементацију, одржавање и развој софтверских пакета у складу са потребама Предузећа. Основни задатак запослених у Сектору информационих технологија је да обезбеди континуитет у раду Информационог система како би омогућио оптималан рад Предузећа у целини.