Поштовани суграђани,

Да бисте остварили право на повраћај средстава по основу наплаћене матичне евиденције није Вам потребан текући рачун отворен код пословне банке.

Повраћај наплаћених средстава биће извршен путем поштанске упутнице, исплатом на вашу кућну адресу.

Ваш  ЈСП“ Крагујевац“, Крагујевац