Служба финансијске оперативе2018-07-06T14:11:50+00:00

Служба финансијске оперативе у оквиру Сектора економских послова бави се свим питањима везаним за кретање новца, улагање и трошење. Такође, прати и предлаже мере за унапређење организације рада, пословне политике и финансијског пословања, прати законитост рада, предузима потребне мере за обезбеђење средстава потребних за извршење програма и планова.

Служба финансијске оперативе припрема финансијски извештај, ради буџетирање и планирање, мерење и контролу резултата и преносом новца других комуналних предузећа на нивоу града.

Сузана Димитријевић
Сузана ДимитријевићДипл. економиста
Шеф службе финансијске оперативе
Е-mail: suzana.dimitrijevic@jspkragujevac.rs
Teл. 064 564 7653