Служба принудне наплате и рада са извршитељима2018-07-06T13:18:56+00:00

Основни задатак службе је поступање по захтевима суда и извршитеља у процесу спровођења судских и извршних поступака , припрема и израда предлога за извршење у сарадњи са екстерним адвокатским тимом као и достављање документације неопходне за вођење парничних и извршних поступака.

Такође ова служба припрема и доставља поднеске суду, извршитељима и потписницима Споразума о обједињеној наплати и обрађује документацију неопходну за фактурисање коју доставља Служби финансијске оперативе на даље поступање.

Биљана Милорадовић
Биљана МилорадовићДипл. правник
Шеф службе принудне наплате и рада са извршитељима
Е-mail: biljana.miloradovic@jspkragujevac.rs
Teл. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –