Служба за системску подршку и развој ИКТ2018-07-06T13:48:16+00:00

Oдржавање и контролa функционисања информационог система предузећа;
Примена безбедоносних алата у циљу заштите података;
Одржавање и пројектовање пословних апликација;

Ивана Зоњић
Ивана Зоњић- - - - - - - - - -
Шеф службе за системску подршку и развој ИКТ
Е-mail: ivana.zonjic@jspkragujevac.rs
Teл. – – – – – – – – – – – –