У оквиру Службе за управљање локала и станова обављају се послови везани за:

  • издавање локала и станова који су дати Предузећу ради стицања добити,
  • сарадњу са управницима стамбених заједница у делу пружања могућности да своје услуге могу наплатити путем система обједињене наплате,
  • вођење евиденције и закључивање уговора о закупу станова у име Скупштине града и других државних органа,
  • обрачун откупне цене станова по захтеву странака,
  • архивирање документације везане за закуп или откуп станова
Биљана Поповић- - - - - - - - - - - - - - - -
Шеф службе за управљње локала и станова
Е-mail: biljana.popovic@jspkragujevac.rs
Teл. 034 _____________________