Технички сектор2017-01-09T10:41:54+00:00
[rev_slider alias=“jsp“ /]

Служба за хитне интервенције основана пре пуних 13 година са идејом и мисијом да  одржавањe зграда обавља на квалитетнији и исплативији начин по кориснике, побољша и одржи стамбени фонд у граду Крагујевцу са уговорима о одржавању. Свакодневним интервенцијама по стамбеним зградама је потврда да је управо овакав вид одржавња потребан корисницима услуга. Kвалитетно, брзо и професионално је доказ успешности уз реалне трошкове услуга и наплату преко СОН-а (Система обједињене наплате).

Статистика

Број зграда који имају потписане уговоре о одржавању – 430
Извршене интервенције – укупно 50343
Интервенције на лифтовима – 15500
Интервенције на електро инсталацији  – 10570
Интервенције на водоводној и канализационој инсталацији  – 18577
Број лифтова на одржавању  – 128 (електрични, хидрулични, без машинске просторије)

Интервенције на лифтовима
Интервенције на електро инсталацији
Интервенције на водоводној и канализационој инсталацији